Πανελλήνιος Διαγωνισμός Λυκείων Διοίκηση Επιχειρήσεων με Προσομοιωτή -Young Business Talents που αφορά όλες τις τάξεις, όλων των τύπων λυκείου της χώρας, για το σχολικό έτος 2022-202

Απαντώντας στην αίτηση που μας απέστειλε η Αστική Μη κερδοσκοπική Εταιρεία «ARC ΝΕΩΝ & ΖΩΗΣ» και αφορά σε αίτημα έγκρισης διεξαγωγής του μαθητικού διαγωνισμού με τίτλο: «Πανελλήνιος Διαγωνισμός Λυκείων Διοίκηση Επιχειρήσεων με Προσομοιωτή-Young Business Talents» που διοργανώνει η εν λόγω εταιρεία, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 50/22-09- 2022 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.,…

Περισσότερα