Υλοποίηση Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ΚΑ2-201 για την αξιοποίηση της τοπικής άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς

Επενδύοντας στο μέλλον! Υλοποίηση Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ΚΑ2/201 για την αξιοποίηση της τοπικής άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς ως μέσου για μια βιώσιμη τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.

Το 1ο ΓΕΛ Λιβαδειάς εκπονεί πρόγραμμα Erasmus+ με θέμα την αξιοποίηση της τοπικής άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και τίτλο ‘Capitalizing on Local Intangible Cultural Heritage around Europe’ (acronym:CLICHÉ). Η διάρκεια του είναι τρία  χρόνια και σε αυτό συμμετέχουν επτά σχολεία από έξι χώρες. Το πρόγραμμα παράγει πνευματικά προϊόντα. Πιο αναλυτικά:

1.Μαθητές ανακαλύπτουν με βιωματικό τρόπο το άυλο πολιτισμικό απόθεμα της  περιοχής τους, το καταγράφουν σε ψηφιακή μορφή και το αποθηκεύουν σε ιστότοπο-ευρετήριο.

 Το πρώτο πνευματικό προϊόν του προγράμματος είναι ένας ιστότοπος-ευρετήριο (wikiinventory—opensource/ανοιχτή πηγή) που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της επιτόπιας έρευνας (field research) που πραγματοποίησαν τα εταιρικά σχολεία μέσω των εκπαιδευτικών ομάδων που συστάθηκαν για το λόγο αυτό. Μαθητές με τη βοήθεια των καθηγητών τους πήραν συνεντεύξεις από μεμονωμένους ανθρώπους ή ομάδες ανθρώπων, φορέων πολιτιστικής κληρονομιάς και δημιούργησαν εικοσάλεπτα βιντεάκια, πίνακες καταγραφής με βασικές πληροφορίες της έρευνας καθώς και powerpoint παρουσιάσεις και γλωσσάρια.

  1. Σχέδια μαθημάτων για την τοπική άυλη πολιτιστική κληρονομιά/εκπαίδευση στην αειφόρο ανάπτυξη

Το δεύτερο πνευματικό προϊόν του προγράμματος περιλαμβάνει σχέδια μαθημάτων για την τοπική άυλη πολιτιστική κληρονομιά κάθε τόπου που ετοίμασαν οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα χρησιμοποιώντας web 2.0 εργαλεία. Ο κοινός στόχος όλων των μαθημάτων είναι η εκπαίδευση στην αειφόρο ανάπτυξη. Τα μαθήματα βρίσκονται αναρτημένα σε ιστότοπο (opensource/ανοιχτή πηγή).

  1. Μαθητές παρουσιάζουν ιδέες (TedTalkstyle) σύγχρονης διαχείρισης και ανταγωνιστικής αξιοποίησης του τοπικού άυλου πολιτιστικού προϊόντος της περιοχής τους

Το τρίτο πνευματικό προϊόν του προγράμματος είναι ένα αναλυτικό εγχειρίδιο παρουσιάσεων τύπου TedTalk στο οποίο βασίστηκαν οι μαθητές για να παρουσιάσουν ιδέες για νεοφυείς επιχειρήσεις και εφαρμογές (start-ups&apps) που αξιοποιούν ανταγωνιστικά την άυλη πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους αξιοποιώντας οικονομικές ευκαιρίες και πόρους ενώ παράλληλα εκπαιδεύονται στην έννοια της επιχειρηματικότητας.

  1. Μαθητές δημιουργούν πολυμεσικές ιστορίες (transmediastorytelling) που προβάλλουν την άυλη κληρονομιά τους και τις προωθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το τέταρτο πνευματικό προϊόν του προγράμματος είναι η δημιουργία ιστοριών, ερωτηματολογίων, comics, memes, διαφημίσεων, infographics, hashtags, που τρέχουν παράλληλα σε διάφορα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης (transmediastorytelling) και απευθύνονται σε διαφορετικά κοινό με σκοπό τη δημιουργία ενός brandnameγια το τοπικό άυλο πολιτιστικό προϊόν του κάθε τόπου.

Θεματικό πολιτιστικό οδοιπορικό

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τη δημιουργία ενός θεματικού πολιτιστικού οδοιπορικού – ‘ο δρόμος των μαστόρων’-που αναδεικνύει την πολιτιστική πολυμορφία των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και ενισχύει την κοινή ευρωπαϊκή ιστορία και κληρονομιά.

Λέξεις-κλειδιά: τοπική άυλη πολιτιστική κληρονομιά, αειφόρος ανάπτυξη, επιχειρηματικότητα, transmediastorytelling

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ… by 1o Γενικό Λύκειο Λιβαδειάς

About the project

CLICHE (Capitalizing on Local Intangible Cultural Heritage around Europe) is the name of an Erasmus+ project that unites 8 European schools and other institutions. For three years (2018 – 2021) the schools will work together capitalizing on their local intangible cultural heritage (ICH) for a positive sustainable development of our regions.

AIMS

A well-known fact is that globalization has an impact for every EU citizen with implications at an economic, social and individual level. Cultural activities maintain, strengthen and support regional and local interests against globalizing effects and radiate, besides continuity and stability, a kind of genuine local spirit and general sense of security. Through our project, we want to make students and the wider community aware of what they can be proud of emphasizing -the relevance of this capital for today, as an endogenous resource and an asset and -the entrepreneurial dimension of the cultural and creative industries.

WORK PROCESS

As a first step, students will research and inventory their local ICH by using a joint participatory wiki. It will provide a multilingual platform through which schools and the wider communities can highlight their local ICH, ranging from individual local phenomena to large-scale national elements and learn about the ICH of other communities or countries. Being confronted with other cultures and mindsets and understanding the difference between ”ours” and ”theirs” will help students and communities to make the raison d’être of their own cultural heritage visible.
But we will not stop there. By creating a vision and a mission statement concerning the safeguarding of ICH and after making a SWOT analysis considering our strengths and weaknesses, we intent to valorize this immaterial capital. Students using their talents creatively and mimicking the real world will think about state-of-the-art ideas, namely startups, apps or virtual enterprises to capitalize on the exploitation of their

EXPECTED RESULTS

With the organization of thematic workshops at schools and an international fair, we intent to gather useful and implementable knowledge from the project partners about the best practices for the safeguarding and capitalization of intangible cultural heritage, integrating several activities with a multidisciplinary approach: culture and traditions, sustainability, technology and social inclusion. Showcasing innovation based on local traditions can set a good example for all.
By disseminating the results of our project, we aspire to create a wide network. Networking can be an effective tool towards designing widely-recognized regional brand names making regions clearly discernible and identifiable. Key actors of this networking, apart from schools, are those bearing and updating the local intangible cultural heritage: families, communities, associations, entrepreneurs producing local products and services and other organisations on the field of regional management and development.

website

ERASMUS CLICHE – A project of Erasmus+

Wiki

http://cliche.pbworks.com/w/page/131752365/FrontPage

OUR CLICHÉ FACEBOOK

https://bit.ly/2uVbMVn

OUR eTwinning space

https://live.etwinning.net/projects/project/183966

OUR YOUTUBE

https://bit.ly/39d0cqi