Το πρόγραμμα της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  «Tipping Point» αφορά στην παρακολούθηση μέσω τηλεδιάσκεψης με τη βοήθεια της τεχνολογίας (ηλεκτρονική πλατφόρμα) συνομιλιών με επαγγελματίες, ακαδημαϊκούς και επιχειρηματίες διαφόρων κλάδων και γνωστικών αντικειμένων τους οποίους θα επιλέγουν οι καθηγητές/τριες σε συνεννόηση με τους μαθητές /τριες που θα συμμετέχουν. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών οι μαθητές/τριες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν και ως εκ τούτου να ευαισθητοποιηθούν για το αντικείμενο εργασίας, τις σπουδές καθώς και άλλες απαιτήσεις του επαγγέλματος κάθε συνομιλούντος ατόμου και ως εκ τούτου να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και επιλογής σπουδών.

Την Παρασκευή 23/02/2018 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρία του σχολείου με τον κ. Κωνσταντινίδη, Διοικητικό στέλεχος της εταιρίας “Ethelon” ο οποίος μας “συνάντησε” διαδικτυακά από την Αμερική όπου σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο Stanford Master Business Administration. Ο κ. Κωνσταντινίδης έχει βραβευθεί με το βραβείο των 30 καλύτερων επιιχειρηματικών της Ευρώπης του περιοδικού Forbes πριν από περίπου 3 χρόνια για την ίδρυση της εν λόγω εταιρίας η οποία προσφέρει στήριξη σε δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στο τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών.