ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ARDUINO

Το πρόγραμμα αφορά την ανάπτυξη εφαρμογών ρομποτικής με τη χρήση του μικροελεκτή ARDUINO. Γίνεται μια επισκόπηση του ρομποτικού συστήματος Arduino τόσο ως υλικό όσο και ως λογισμικό. Aναλύονται οι πολυεπίπεδες δυνατότητές του και ειδικότερα εστιάζει στο σχεδιασμό και την εφαρμογή με την μορφή διδακτικού σεναρίου. Το σενάριο αρχικά θα αναλύει στους μαθητές ένα παράδειγμα από την καθημερινότητα και στη συνέχεια θα τους προτρέπει να πειραματιστούν και να δημιουργήσουν τη συγκεκριμένη εφαρμογή.