Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα της Β ́ τάξης 2021-2022

Άλγεβρα – Ασκήσεις Τριγωνομετρίας του Άρη Μέγα

Ασκήσεις Τριγωνομετρίας παράγραφος 3.4  Ασκήσεις Τριγωνομετρίας παράγραφος 3.3  Εξισώσεις Τριγωνομετρίας

Πληροφορική Β΄ & Γ ΄Τάξης

Προτεινόμενες ασκήσεις για εξάσκηση από τράπεζα θεμάτων Β΄& Γ΄ Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων

GI_V_EIY_0_19403 GI_V_EIY_0_19409  GI_V_EIY_0_19332 GI_V_EIY_0_19345
GI_V_EIY_0_19421 GI_V_EIY_0_19422 GI_V_EIY_0_19423 GI_V_EIY_0_19619
GI_V_EIY_0_19348 GI_V_EIY_0_19441 GI_V_EIY_0_19438 GI_V_EIY_0_19440
GI_V_EIY_0_19352 GI_V_EIY_0_19353 GI_V_EIY_0_19355 GI_V_EIY_0_19360
GI_V_EIY_0_19373 GI_V_EIY_0_19374 GI_V_EIY_0_19375 GI_V_EIY_0_19376
GI_V_EIY_0_19378 GI_V_EIY_0_19389 GI_V_EIY_0_19397 GI_V_EIY_0_19621
GI_V_EIY_0_19438(2) GI_V_EIY_0_19438(1)