Οι Περιβαλλοντικές Ομάδες του 1ου Λυκείου Λιβαδειάς έκοψαν την πίτα τους για το νέο χρόνο και ευχήθηκαν να ολοκληρωθούν με επιτυχία τα προγράμματά τους. Φέτος δραστηριοποιούνται δύο περιβαλλοντικές ομάδες. Η πρώτη έχει ενταχθεί στο πανελλήνιο δίκτυο του ΚΕΠΕΑ Ιεράπετρας με θέμα «Διατροφή- Περιβάλλον- Υγεία» και η δεύτερη με το όνομα «Νέοι δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» ενταγμένη στο πρόγραμμα της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης συνεργάζεται με ένα τουρκικό σχολείο προκειμένου να λάβουν μέρος σε διεθνή διαγωνισμό.