1. O Σύνδεσμος Φίλων Οχυρού Ιστίμπεη διοργανώνει τον 7ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα «Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ» για το διδακτικό έτος 2022-2023. Αυτός ο διαγωνισμός θα βοηθήσει τους μαθητές να γνωρίσουν την ένδοξη ιστορία της Μάχης των Οχυρών, όπου η Ελληνική Ψυχή αντιμετώπισε το Γερμανικό ατσάλι και το νίκησε. Πρόκειται για μια ένδοξη σελίδα της Ελληνικής ιστορίας, όπου οι Έλληνες πολέμησαν ενωμένοι απέναντι στο ναζισμό.

2. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Δ΄, Ε΄και Στ΄ Τάξης του Δημοτικού και όλων των τάξεων των Γυμνασίων και Λυκείων (γενικής και ειδικής αγωγής) σε πανελλαδική κλίμακα, καθώς και σε Σχολεία του Εξωτερικού. Σκοπός του είναι να παροτρύνει τους μαθητές να γνωρίσουν αυτό το σημαντικό για την τοπική και εθνική ιστορία γεγονός αλλά και τα οχυρά τα οποία βρίσκονται στην περιοχή των ελληνοβουλγαρικών συνόρων. Σημειώνεται η σημαντικότητα της ανάδειξης της Μάχης των Οχυρών ως ιστορικό γεγονός, καθώς αποτελεί την πρώτη σοβαρή αντίσταση στον Β΄ΠΠ κατά των Γερμανών, όπου τα 21 Οχυρά της Ελληνοβουλγαρικής μεθορίου αντιστάθηκαν με ηρωισμό και αυταπάρνηση απέναντι στην έως τότε ανίκητη Γερμανική στρατιωτική μηχανή και τα περισσότερα από αυτά δε νικήθηκαν ποτέ. Οι μαθητές με την ενασχόλησή τους με την ιστορία της Μάχης των Οχυρών έχουν την ευκαιρία να αποτυπώσουν με τη δική τους ματιά ότι οι αγώνες για την Ελευθερία και τα ιδανικά της Πατρίδας έχουν θετικά αποτελέσματα, ακόμη και απέναντι σε υπέρτερες δυνάμεις, όταν υπάρχει ενότητα και ομοψυχία. Στόχος του διαγωνισμού είναι να γίνει κατανοητό από τους μαθητές ότι ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΟΡΘΩΤΟ!

Προτεινόμενοι θεματικοί άξονες:
– Η Μάχη των Οχυρών (αίτια, περιγραφή, συνέπειες)
– Ο Β΄ παγκόσμιος πόλεμος στην Ελλάδα και την Ευρώπη
– Η Κατοχή
– Ο Β΄ παγκόσμιος πόλεμος στην περιοχή μου
– Σύγχρονοι πόλεμοι, ομοιότητες και διαφορές με τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο
– Η φρίκη του πολέμου
– Όψεις του φασισμού: πόλεμοι και καθημερινότητα

3. Προσδοκάται η συνεργασία με τα Γραφεία Σχολικών Δραστηριοτήτων και Πολιτιστικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανά την Ελλάδα, τα οποία θα συντονίσουν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός προσφέρεται για διαθεματική αξιοποίηση σε όλα σχεδόν τα γνωστικά αντικείμενα. Στο μάθημα της ιστορίας (Μεσοπόλεμος, Β΄ παγκόσμιος πόλεμος, Κατοχή), στα γλωσσικά μαθήματα των δύο βαθμίδων (ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος στη λογοτεχνία), στα εικαστικά (εικαστικές δημιουργίες), στη μουσική (τραγούδια για τον πόλεμο), στην Πληροφορική (συγκέντρωση πληροφοριών από το διαδίκτυο, δημιουργία παρουσιάσεων, δημιουργία ιστότοπου κλπ). Οι εκπαιδευτικοί, λοιπόν, θα μπορούσαν να υλοποιήσουν ένα ολοκληρωμένο πολιτιστικό πρόγραμμα για τη Μάχη των Οχυρών και τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο (στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης ή διαθεματικά σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα) ή να υλοποιήσουν μεμονωμένες δράσεις (για παράδειγμα: η Μάχη των Οχυρών στη δική μου περιοχή, Οχυρά του Β΄ παγκοσμίου πολέμου στην Ευρώπη, σύγχρονοι πόλεμοι κλπ). Στην ιστοσελίδα www.istibei1941.gr υπάρχει υλικό που αφορά στην Μάχη των Οχυρών καθώς και βραβευμένα έργα διαγωνισμών των προηγούμενων ετών από τα οποία μπορούν οι μαθητές και εκπαιδευτικοί να αντλήσουν έμπνευση για τις δικές τους δημιουργίες. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του παρόντος εγγράφου επισυνάπτεται συνοπτικά μια σειρά από δραστηριότητες που θα μπορούσαν να συνοδέψουν τον διαγωνισμό.

4. Τα έργα που θα διαγωνισθούν μπορεί να είναι:
– ζωγραφιές (σκανάρισμα σε υψηλή ανάλυση jpeg ή mpeg)
– τραγούδια (σε μορφή mp3 ή mp4)
– ποιήματα (σε μορφή word)
– διηγήματα (σε μορφή word)
– τρισδιάστατες κατασκευές (βιντεοπαρουσίαση σε μορφή mp4)
– ταινίες μικρού μήκους (σε μορφή mp4)
Όλα τα έργα πρέπει να αποσταλούν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο istibeifort@gmail.com συνοδευόμενα από διαβιβαστικό έγγραφο της Σχολικής Μονάδας όπου θα αναγράφεται ο αριθμός και το όνομα του μαθητή και επιβλέποντα εκπαιδευτικού ανά έργο. Λόγω του μεγάλου μεγέθους των αρχείων ενδείκνυται η αποστολή τους με wetransfer ή sendspace. Με ευθύνη του Συνδέσμου Φίλων Οχυρού Ιστίμπεη θα αποστέλλεται mail που θα επιβεβαιώνει την επιτυχή λήψη του υλικού εντός 3 ημερών. Αν δεν αποσταλεί mail επιβεβαίωσης εντός των 3 ημερών σημαίνει ότι δεν έχουν παραληφθεί τα έργα από τους διοργανωτές (την 4η ημέρα από την αρχική αποστολή θα πρέπει να υπάρξει επικοινωνία με ευθύνη της Σχολικής Μονάδας). Το υλικό που συγκεντρώνεται αξιοποιείται από τον Σύνδεσμο Φίλων Οχυρού Ιστίμπεη με τη διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων με σκοπό τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης μέσα από τη ματιά των μαθητών.

5. Το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού προβλέπει:
α. δήλωση συμμετοχών των Σχολικών Μονάδων μέχρι τέλη Δεκεμβρίου του 2022.
β. υποβολή των έργων μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2023.
γ. Αξιολόγηση των έργων μέχρι την 28 Μαρτίου 2023.
δ. Τελετή βράβευσης των εργασιών στις αρχές Απριλίου 2023.

6. Ο Σύνδεσμος Φίλων Οχυρού Ιστίμπεη θα φροντίσει για την κάλυψη των εξόδων που θα προκύψουν από την τέλεση του διαγωνισμού (μετακίνηση/διαμονή των υπευθύνων σχολικών δραστηριοτήτων, υποστηρικτικό υλικό, μισθώματα αμφιθεάτρων, διαφημιστικό υλικό, διπλώματα συμμετοχής και βραβεία), καθώς και τα δώρα και το έπαθλο για τον νικητή της κάθε κατηγορίας.

7. Στην τελική εκδήλωση βράβευσης, θα υπάρχουν ξεχωριστά βραβεία ανά κατηγορία δημιουργίας (ποίηση, εικαστικά, ταινία κλπ). Τα βραβεία δεν είναι χρηματικά, αλλά έντυποι έπαινοι. Το μεγάλο έπαθλο που θα προκύψει κατόπιν κλήρωσης των πρωτευσάντων εργασιών θα είναι ένα τετραήμερο ταξίδι στην Νορμανδία στις 3-6 Ιουνίου 2023, στο οποίο θα συμμετέχει ένας μαθητής, ο συνοδός του και ο εκπαιδευτικός που επέβλεψε την εργασία του. Ο Σύνδεσμος Φίλων Οχυρού Ιστίμπεη καλύπτει όλα τα έξοδα του ταξιδιού. Το ταξίδι έχει εκπαιδευτικό σκοπό, καθώς οι Γάλλοι πραγματοποιούν πολλές και αξιόλογες εκδηλώσεις για να τιμήσουν την απελευθέρωση της Γαλλίας. Η απόβαση της Νορμανδίας ήταν η μεγαλύτερη απόβαση όλων των εποχών και αποτελεί το γεγονός που συνέβαλε στην λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Στις 6 Ιουνίου 2019 παρευρέθηκε στις επετειακές εκδηλώσεις και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος μαζί με άλλους ηγέτες χωρών που έλαβαν μέρος στην απόβαση της Νορμανδίας το 1944.

8. Σημειώνεται τέλος:

α) Η συμμετοχή των μαθητών/τριών είναι προαιρετική και δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/τριες ή το σχολείο

β) Τα κριτήρια αξιολόγησης των έργων αφορούν:
-στη συνάφεια των μαθητικών δημιουργιών με το θέμα του διαγωνισμού
-στην αρτιότητα των μαθητικών έργων
-στα μηνύματα των δημιουργών (ειρηνική συνύπαρξη των λαών)
-στην πρωτοτυπία
-στην τήρηση των ειδικών όρων της παρούσας προκήρυξης
-στη συμμετοχή των μαθητών
-στην ποιότητα του υποβληθέντος έργου: εικαστική (για τα εικαστικά έργα) ή φιλολογική (για τα λογοτεχνικά έργα) ή οπτικοακουστική (για τις ταινίες, τις μουσικές συνθέσεις και τις ψηφιακές δημιουργίες)

γ) Η σύνθεση της επιτροπής αξιολόγησης των έργων είναι η εξής:
• Ζήκα Διονυσία, Φιλόλογος
• Ευαγγελίδου Καλλιόπη, Ηθοποιός-τ.Διευθύντρια ΔΗΠΕΘΕ Σερρών
• Μαλκίδης Θεοφάνης, Διδάκτωρ Κοινωνικών Επιστημών Παντείου Πανεπιστημίου.
• Κουμλίδου Αικατερίνη, Φιλόλογος-Ιστορικός-Συγγραφέας
• Κυριακού Κωνσταντίνος, Σκηνοθέτης-Συγγραφέας-Υποψήφιος διδάκτωρ Τμήματος Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ.
• Τασιούλα Παναγιώτα, Διδάκτωρ Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ.
• Κορομηλά Ελένη, Εικαστικός

δ) Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού.

ε) Ο προτεινόμενος διαγωνισμός δεν εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων, καθώς και με τη διάθεση, δωρεάν διανομή, διακίνηση ή πώληση πάσης φύσεως υλικού (εντύπου και μη).

στ) Δεν θα υπάρξουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς τηρώντας τον Νόμο περί προσωπικών δεδομένων των μαθητών.

ζ) Στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού θα δημοσιευτούν μόνο τα διακριθέντα έργα των μαθητών/-τριών από τον φορέα διοργάνωσης του διαγωνισμού.

η) Εκτός από την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και την αυτονόητη υποχρέωση των συμμετεχόντων να υποβάλλουν αυθεντικά έργα που δεν αποτελούν προϊόν αντιγραφής, δεν υπάρχουν άλλοι περιορισμοί.

Μια σχολική μονάδα μπορεί να συμμετάσχει με όσα έργα επιθυμεί και σε όσες κατηγορίες επιλέξει. Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, έχουν δικαίωμα να αναρτήσουν τις όποιες δημιουργίες τους στο διαδίκτυο ακόμη και πριν την ολοκλήρωση της αξιολόγησής τους. Διευκρινίζουμε ακόμη ότι για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται έγγραφη συγκατάθεση των γονέων των μαθητών. Τα έντυπα της έγγραφης συγκατάθεσης (που θα λάβουν τα σχολεία μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους τους) δε θα σταλούν στην Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού, αλλά θα διατηρηθούν στο αρχείο των σχολείων, ενώ στην Οργανωτική Επιτροπή θα σταλεί μόνο σκαναρισμένη βεβαίωση της διεύθυνσης της σχολικής μονάδας για τη διατήρηση αυτών των εγκρίσεων στο αρχείο του σχολείου. Τέλος, αν οι δημιουργίες είναι οπτικοακουστικές, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί υλικό άλλων δημιουργών χωρίς την άδειά τους ή την άδεια της ΑΕΠΙ. Σημειώνουμε τέλος ότι βεβαιώσεις συμμετοχής (ψηφιακές) θα λάβουν όλοι οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί και επαίνους συμμετοχής (ψηφιακούς) όλοι οι μαθητές.
Ενστάσεις μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων μπορούν να υποβληθούν ΜΟΝΟ από τις σχολικές μονάδες (τα όργανα διοίκησής τους) και μπορούν να αναφέρονται ΜΟΝΟ σε παραβίαση όρων της παρούσας προκήρυξης και όχι στα αποτελέσματα της επιτροπής αξιολόγησης των μαθητικών δημιουργιών. Η επιτροπή αξιολόγησης δε θα συντάξει περιγραφικές εκθέσεις αξιολόγησης για κάθε μαθητική δημιουργία ούτε θα ανακοινώσει αξιολογική κατάταξη όλων των μαθητικών δημιουργιών.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνδέσμου Φίλων Οχυρού Ιστίμπεη www.istibei1941.gr υπάρχει:
α. η φόρμα συμμετοχής την οποία πρέπει να συμπληρώσει ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός για την συμμετοχή των μαθητών του κάθε σχολείου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022:
https://istibei1941.gr/mathitikos-diagonismos-maxi-oxiron/forma-simmetoxis/
β. Υποστηρικτικό υλικό από το οποίο θα αντλήσουν έμπνευση μαθητές και εκπαιδευτικοί:
https://istibei1941.gr/mathitikos-diagonismos-maxi-oxiron/proteinomeno-yliko/
γ. Βραβευμένα έργα από Διαγωνισμούς προηγούμενων ετών.
δ. Φωτογραφικό υλικό από τα ταξίδια στην Νορμανδία που πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια ως έπαθλο του παρόντος Μαθητικού Διαγωνισμού.
https://istibei1941.gr/taxidi-sti-normandia-2019
ε. Πρόταση για διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής στο Ρούπελ σε συνδυασμό με περιήγηση στην λίμνη Κερκίνη (οικολογικός προορισμός). Τα Σχολεία που θα αποφασίσουν να διοργανώσουν εκπαιδευτική εκδρομή μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Σύνδεσμο Φίλων Οχυρού Ιστίμπεη για την οργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σχετικών με τη Μάχη των Οχυρών.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά στο istibeifort@gmail.com.