Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων

Αγαπητές και αγαπητοί γονείς, αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές της Γ΄ τάξης, Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε τα εξεταζόμενα στις πανελλαδικές εξετάσεις ειδικά μαθήματα: 1) Ελεύθερο Σχέδιο, 2) Γραμμικό Σχέδιο, 3) Γαλλικά, 4) Γερμανικά, 5) Ιταλικά, 6) Ισπανικά, 7) Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση, στο πλαίσιο της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) των μαθητών/τριών…

Περισσότερα