Η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών έχει προκηρύξει για το σχολικό έτος 2021-2022 λογοτεχνικούς διαγωνισμούς ποίησης – διηγήματος για παιδιά Δημοτικού και για εφήβους Γυμνασίου – Λυκείου. Οι διαγωνισμοί, σε όλα τους τα στάδια, θα υποστηριχθούν από εκπαιδευτικούς μέλη και συνεργάτες μας από Ελλάδα και Κύπρο.

Η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών προκηρύσσει για το σχολικό έτος 2021-2022 τους παρακάτω Πανελλήνιους και Παγκύπριους Λογοτεχνικούς Διαγωνισμούς για Παιδιά και Εφήβους:
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ: Συμμετοχή με ένα (1) ποίημα, έμμετρο με ομοιοκαταληξία ή με ελεύθερο στίχο, έως είκοσι (20) στίχους για μαθητές Δημοτικού και έως τριάντα (30) στίχους για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, στην ελληνική γλώσσα. Θα δοθούν Α΄,
Β΄ και Γ΄ Βραβείο και Α΄, Β΄ και Γ΄ Έπαινος ανά κατηγορία1.
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ: Συμμετοχή με ένα (1) διήγημα δακτυλογραφημένο σε σελίδα μεγέθους Α4, με γραμματοσειρά Times New Roman 12, διάστιχο 1,0 και περιθώρια κανονικά, στην ελληνική γλώσσα, έως δύο (2) σελίδες για μαθητές Δημοτικού, τρεις (3) σελίδες για μαθητές Γυμνασίου, και τέσσερις (4) σελίδες για μαθητές Λυκείου. Θα δοθούν Α΄, Β΄ και Γ΄ Βραβείο και Α΄, Β΄ και Γ΄ Έπαινος ανά κατηγορία.
ΘΕΜΑ: Το θέμα των διαγωνισμών διηγήματος για τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου είναι:
«1922-2022 Εκατό χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή». Για τις υπόλοιπες κατηγορίες του διαγωνισμού (Ποίηση Δημοτικού, Διήγημα Δημοτικού, Ποίηση Γυμνασίου, Ποίηση Λυκείου) το θέμα είναι ελεύθερο.