Τρόπος εξέτασης μαθημάτων ΓΕΛ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 4177 – 28.09.2020 η υπ. αρίθμ.125708/Δ2 Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Σοφίας Ζαχαράκη με την οποία καθορίζονται αναφορικά με τα Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) μια σειρά από ζητήματα όπως: Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων. Τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης. Ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών. Υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Τρόπος διατύπωσης των θεμάτων. Βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων. Αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου. Τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.