Για το σχολικό έτος 2023-2024 ορίστηκαν ως υπεύθυνοι τμημάτων, οι ακόλουθοι εκπαιδευτικοί:

1. ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑ1
2. ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΑ2
3. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΙΩΑΝΝΑΑ3
4. ΚΕΡΑΣΤΑ ΕΛΕΝΗΑ4
5. ΣΚΑΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΒ1
6. ΔΟΥΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑΒ2
7. ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΒ3
8. ΜΑΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑΒ4
9. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΓ1
10. ΝΤΑΡΑΔΗΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣΓ2
11. ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΓ3
12. ΣΙΜΟΣ ΗΛΙΑΣΓ4