Αρχαίο θέατρο Χαιρώνειας

Τη φετινή σχολική χρονιά 2023-2024 στο σχολείο μας υλοποιείται περιβαλλοντικό πρόγραμμα με τίτλο «Υιοθεσία αρχαίου θεάτρου – το αρχαίο θέατρο της Χαιρώνειας». Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τον οργανισμό Διάζωμα και ασχολείται με δύο βασικά θέματα: 1. Γνωριμία με το αρχαίο θέατρο της Χαιρώνειας και 2. Κλιματική αλλαγή και αρχαία μνημεία. Σκοπός του προγράμματος είναι τόσο να γνωρίσουν οι μαθητές μας το αρχαίο θέατρο της Χαιρώνειαςν έρθουν σε επαφή με άμεσο και βιωματικό τρόπο με την τοπική ιστορία όσο και να ευαισθητοποιηθούν οι ίδιοι, αλλά και να προβάλλουν στην κοινότητα θέματα όπως η διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς και οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής σ’ αυτήν. Γενική αρχή που διέπει το πρόγραμμα είναι : από τη συντήρηση των μνημείων προς τη διατηρήσιμη χρήση τους, και με βάση αυτή την αρχή δουλεύουμε το πρόγραμμα.