• Τα όργανα Διοίκησης του Σχολείου μας είναι:
  • Ο Σύλλογος Διδασκόντων,
  • Ο Διευθυντής κος Δαμιανίδης Χρήστος  ΠΕ 11
  • Οι Υποδιευθυντές κος Καραμπόγιας Παναγιώτης  ΠΕ 86 και κα Κατωπόδη Σοφία  ΠΕ 02Υποδιευθύντρια: Κατωπόδη Σοφία ΠΕ02