• Τα όργανα Διοίκησης του Σχολείου μας είναι:
  • Ο Σύλλογος Διδασκόντων,
  • Ο Διευθυντής κος Δαμιανίδης Χρήστος  ΠΕ 11
  • Οι Υποδιευθυντές κοι Καραμπόγιας Παναγιώτης  ΠΕ 86 και  Καραμάνης Δημήτριος  ΠΕ 02