Γραφείο Διευθυντή - Υποδιευθυντών
Γραφεία Διδασκόντων
Αίθουσες
Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων
Αίθουσα Διαδραστικού πίνακα
Αίθουσα Αγγλικών
Αίθουσα Φυσικών Επιστημών
Αίθουσα Χημείας
Αθλητικές υποδομές
Κυλικείο
Προαύλιος χώρος