Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του σχολείου. Η ύπαρξη του Συλλόγου είναι απαραίτητη για την ορθή και ομαλή λειτουργία του σχολείου.

Το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου των Διδασκόντων Καθηγητών της σχολικής μονάδας και του Διευθυντή του σχολείου. Όμως, το γενικότερο κλίμα που επικρατεί στη σχολική μονάδα στηρίζεται στη συνεργασία όλων των μερών και φορέων που συμμετέχουν στη λειτουργία της.