Δούκα Βαρβάρα Α1 – Πως από το τίποτα γεννήθηκαν τα πάντα

Βελούδιος Ιωάννης Α2 – Σώζω το περιβάλλον

Βελούδιος Ιωάννης Α2 – Σώζω το περιβάλλον Β΄ Τετράμηνο

Κεράστα Ελένη Α3, Α4 – Μέθοδοι διδασκαλίας Μαθηματικών με χρήση Η/Υ (Math equation)

Χαροκοπάκη Αργυρώ Β1 – Διερευνώ τα επαγγέλματα που με ενδιαφέρουν

Βελούδιος Ιωάννης Β2 – Αθλητισμός και νέοι

Θηβαίος Λουκάς Β3 – Οι πλανήτες

https://bit.ly/2uwpkHg

Βελούδιος Ιωάννης Β4 – Διατροφή και Αθλητισμός