Η ιστορία του σχολείου

Η ιστορία του σχολείου μας είναι συνυφασμένη με την γενικότερη ιστορία της Πατρίδας μας αφού μέσα από το αρχείο του σχολείου (βιβλία πράξεων Συλλόγου διδασκόντων, Σχολικής Εφορείας κ.λπ.) παρελαύνουν όλα τα μεγάλα γεγονότα του 20 αιώνα (Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Μικρασιατική Καταστροφή, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Γερμανική Κατοχή). Το Σχολείο μας ιδρύθηκε στις αρχές του 1921 με την επωνυμία Δημόσιον Γυμνάσιον εν Λεβαδεία όπως περιγράφεται στην 1η πράξη του συλλόγου των διδασκόντων με ημερομηνία 8 Μαρτίου 1921. Πρώτος Γυμνασιάρχης του διετέλεσε ο Ιωάννης Γιαννούτσος ο οποίος μέχρι τότε ήταν Γυμνασιάρχης του Ιδιωτικού και μοναδικού Γυμνασίου της πόλης «Ο ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ». Από τότε και αφού υφίστατο και αυτό τις ποικίλες μεταβολές των εκπαιδευτικών συστημάτων, αφού διαδραμάτισε ενεργό και σπουδαίο ρόλο στα δρώμενα της πόλης μας και αφού από τις αίθουσες του πέρασαν μεγάλες προσωπικότητες της περιοχής μας, το 1964 χωρίστηκε σε δύο αμιγή εξατάξια Γυμνάσια (αρρένων και θηλέων). Η επανένωση των μαθητών και μαθητριών έγινε στις αρχές της δεκαετίας του 70 παραμένοντας όμως δύο σχολεία. Μετά τα μέσα της ίδιας δεκαετίας είχαμε αλλαγή στο εκπαιδευτικό σύστημα με την ίδρυση και λειτουργία Λυκείων και Γυμνασίων. Από τότε και μέχρι σήμερα το Σχολείο μας λειτουργεί με την επωνυμία 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ και με τους επιθετικούς προσδιορισμούς που κάθε φορά δίνουν τα συστήματα: ΓΕΝΙΚΟ, ΕΝΙΑΙΟ κλπ.

Μετά το 1997 το σχολείο απέκτησε καινούριες εγκαταστάσεις στην περιοχή όπου βρίσκεται σήμερα και παρέχει Λυκειακές σπουδές σε 288 μαθητές/τριες.

Χώροι: Οι μαθητές μας μπορούν να δουλεύουν και να μελετούν σε αίθουσες και εργαστήρια με μοντέρνο εξοπλισμό όπως παρακάτω:
15 Αίθουσες μαθημάτων 2 ICT classrooms,
1 Εργαστήριο Πληροφορικής, 1 αίθουσα Ρομποτικής, 1 εργαστήριο Χημείας και 1 εργαστήριο Φυσικών Επιστημών
12 Αίθουσες με διαδραστικό πίνακα
1 Αίθουσα για το μάθημα των Αγγλικών

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων

Καθηγητές/τριες:

Τις ίδιες δυνατότητες μάθησης σε όλους/ες  τους/τις  μαθητές/τριες προσφέρουν οι 33 μόνιμοι και αναπληρωτές/τριες καθηγητές/τριες

Εξωσχολικές δραστηριότητες:

Μαθήματα Φωτογραφίας στο πολιτιστικό πρόγραμμα Φωτογραφικό εργαστήρι

Θεατρικό Εργαστήρι

Περιβαλλοντική ομάδα

Νεοελληνική και Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία

Μουσική Ομάδα

Ομάδα επαγγελματικού προσανατολισμού 

Συμμετοχή στο εθνικό δίκτυο παιδεία στα μέσα 

Αθλητικές Δραστηριότητες

Φιλανθρωπικό έργο:

Το σχολείο μας μέσα από το πρόγραμμα Action aid έχει υιοθετήσει ένα παιδί στη Νότια Αφρική και μηνιαία του προσφέρει νερό, φαγητό, εκπαίδευση για ένα καλύτερο μέλλον.

Το σχολείο συμμετέχει σε  Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα Προγράμματα Erasmus+

  1.